Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Čechy pod Kosířem - Gabrielov

Název předindustriální krajiny

 

Čechy pod Kosířem-Gabrielov

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°33'11.7"N 17°03'15.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Čechy pod Kosířem

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Čechy pod Kosířem_01

Celková plocha (ha)

 

44,32

 

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

zpravidla pravoúhle omezené velké plochy orné půdy, stromový doprovod potoka a cesty a mezí, lesík a louka se zbytky statku, okraje lesů

Stav

 

1-2

Ohrožení

devastace prostoru bývalého statku, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

vrcholová plošina izolovaného vrchu Kosíře s přilehlými svahy

372-426

30 R

70 M

30 bez

30 S

20 SV

10 Z

MW7

80 jílovce, prachovce, droby kulm

20 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

70 hnědozem modální

10 kambizem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch a parcelaci pozemků, doplnit chybějící úseky alejí, bránic spojování pozemků, revitalizovat areál bývalého statku Gabrielov-Neuhof.