Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Horní Libina_01

Název předindustriální krajiny

 

Horní Libina

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°53'38.6"N 17°05'01.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě       Olomoucký kraj, okres Šumperk, pomezí Hanušovické vrchoviny (Hraběšické hornatiny) a Hornomoravského úvalu (Uničovská plošina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Horní Libina

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Horní Libina_01

Celková plocha (ha)

 

109,49

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

zpočátku po vrstevnici vedené pásy orné půdy, na svahu po spádnici pak pásy TTP s mezemi sporadicky se stromy a keři, lesíky podél potoků, část velkého areálu lesa v údolí

Stav

 

1-2

Ohrožení

na vyšších svazích náhrada orné půdy loukami, šíření lesa, spojování pozemků, údržba elektrického vedení VVN

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

jihozápadní svahy a plošina klínovitého závěru nížiny nad zástavbou obce a údolí severní na periferii katastru v sousedství chatové osady

296-437

20 R

70 M

10 P

20 bez

10 Z

30 JZ

10 V

10 J

MW10

30 fylit až svor s grafitem

20 sprašová hlína

30 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

10 nivní sediment

30 luvizem oglejená

20 kambizem modální

20 kambizem luvická

10 kambizem mesobazická

10 kambizem slabě oglejená

Doporučení: Udržovat současné zastoupení orné půdy a luk, bránit slučování pozemků.