Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Bludov_01

Název předindustriální krajiny

 

Bludov

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°55'48.4"N 16°55'58.0"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě               Olomoucký kraj, okres Šumperk, pomezí Mohelnické brázdy a Hanušovické vrchoviny (Šumperská kotlina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Bludov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Bludov_01

Celková plocha (ha)

 

30,39

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pásy TTP a mezí s keři a stromy po vrstevnici, les na příkrých svazích

Stav

 

2

Ohrožení

 

orné půda zcela nahrazena loukami, spojování pozemků, růst zástavby, zarůstání dřevinami

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajový svah elevace nad rovinou se sporadickou zástavbou na úpatí

289-357

60 M

40 P

50 Z

20 JZ

10 SZ

 

W2

80 spraš a sprašová hlína

10 štěrky a písky s jíly neogén

10 nivní sediment

60 hnědozem modální

10 kambizem modální

20 pseudoglej modální

10 fluvizem oglejená

Doporučení: Udržovat louky a bránit jejich zarůstání dřevinami z mezí a lesa, omezovat růst zástavby.