Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Brníčko u Z_01

Název předindustriální krajiny

 

Brníčko

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°53'39.1"N 16°58'35.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                  

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Brníčko

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Brníčko_01

Celková plocha (ha)

 

34,60

Velikostní kategorie

 

areál

 PreIK

Využití parcel

většinou po vrstevnici či šikmo k ní vedené pásy TTP s mezemi se stromy a keři, četné lesíky i okraje několika velkých areálů lesa, zřícenina hradu

Stav

 

2

Ohrožení

 

úplná náhrada orné půdy loukami, šíření lesa, pokračující zarůstaní mezí dřevinami

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy ostrohu a okraje horského masívu nad zástavbou obce

308-435

80 M

20 P

30 Z

40 SZ

10 S

10 SV

 

MW10

30 blastomylonit

20 biotit-chlorit-muskovitický fylonit

10 metagranitoid

40 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

50 hnědozem modální

30 kambizem modální

10 kambizem dystrická

10 kambizem mesobazická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení luk a pastvin, bránit slučování pozemků.