Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Domaželice_02

Název předindustriální krajiny

 

Domaželice

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

N 49° 25′ 41.378″ E 017° 33′ 30.381″

Počet místních segmentů

 

2

Poloha na Moravě               Olomoucký kraj, okres Přerov, Podbeskydská pahorkatina (Vítonická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

 

Domaželice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Domaželice_02

Celková plocha

(ha)

 

16,78 ha

Velikostní kategorie

 

areál

PreIK

Využití parcel

orná půda na JZ svahu Kopaniny svažující se k vodnímu toku Moštěnka

Stav

 

2

 

Ohrožení

nebezpečí eroze při nevhodné orbě

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška

sklon

orientace

klima

podklad

půda

 

svah kopce Kopaniny východně od obce

225-250

95 M

5 R

15 JV

45 J

35 JZ

W2

35 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

20 jílovec, pískovec

40 vápnitý jíl (šlír) s polohami vápnitých písků a štěrků

60 luvizem modální

40 luvizem slabě oglejená

 

Doporučení: Orat po vrstevnici a bránit erozi půdy.