Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Domaželice-01 jih

Název předindustriální krajiny

 

Domaželice jih

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

N 49° 25′ 14.552″ E 017° 33′ 09.323″

Počet místních segmentů

 

2

Poloha na Moravě               Olomoucký kraj, okres Přerov, Podbeskydská pahorkatina (Vítonická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Domaželice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Domaželice_01

Celková plocha

 (ha)

 

17,05

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

orná půda na rovině a mírném svahu k vodnímu toku

Stav

 

3

 

Ohrožení

nebezpečí eroze půdy při nevhodné orbě

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška

sklon

orientace

klima

podklad

půda

 

mírný svah svažující se k vodnímu toku Kozrálka

222-254

35 R

65 M

50 S

25 SZ

10 Z

W2

30 fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží

45 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

10 kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu, karpatu a flyše

15 vápnité písky, místy se štěrky, vápnité pískovce, štěrky s faunou u Dolních Nětčic

20 luvizem modální

50 luvizem slabě oglejená

30 fluvizem glejová

 

Doporučení: Orat po vrstevnici, nespojovat do většího honu.