Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Holešov_02 jihovýchodJ

Název předindustriální krajiny

 

Holešov jihovýchod

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

N 49° 19′ 18.851″ E 017° 35′ 43.69″

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě               Zlínský kraj, okres Kroměříž, Hornomoravský úval (Holešovská plošina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Holešov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

 

Holešov_02

 

Celková plocha

 (ha)

 

27,52

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

orná půda v původní parcelaci

Stav

 

2

 

Ohrožení

degradace půdy při využívání vysokých dávek umělých hnojiv a pesticidů

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

rovina, jižně od areálu policejních škol

237-251

100 R

100 bez

W2

100 spraš a sprašová hlína

70 černozem luvická 

30 hnědozem modální

Doporučení: Zachovat současné využití půdy, nespojovat pozemky.