Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Holešov severovýchod

Název předindustriální krajiny

 

Holešov  severovýchod

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

N 49° 21′ 05.693″ E 017° 35′ 43.135″

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Hornomoravský úval (Holešovská plošina)

 

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

 

Holešov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

 

Holešov_01

Celková plocha

 (ha)

 

19,84

Velikostní kategorie

 

areál

PreIK

Využití parcel

orná půda v původní parcelaci, na jedné parcele trvalý travní porost na orné půdě

Stav

 

2

 

Ohrožení

eroze půdy při nevhodné orbě

 

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah vrchu Kopaniny svažující se k jihu a jihovýchodu do malého údolíčka

268-321

10 R

90 M

10 bez

45 J

45 JV   

 

 

W2

100 pískovec, jílovec

60 černozem luvická

30 kambizem modální

10 hnědozem modální

Doporučení: Zachovat parcelaci, nespojovat do jednoho honu; vhodná orba vzhledem ke sklonitosti reliéfu.