Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Lazníky_01

Název předindustriální krajiny

 

Lazníky

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

31′ 13.641″ E 017° 27′ 40.819“

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Přerov;  Nízký Jeseník (Čekyňská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

 

Lazníky

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Lazníky_01

Celková plocha

(ha)

 

19,28

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

orná půda – součást velkého honu překračujícího hranice katastru

Stav

 

2

 

Ohrožení

nebezpečí eroze půdy

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

rovina JZ od obce navazující na výrobní areál

 

296-307

 

90 R

20 S

10 SV

10 JZ

30 Z

20 SZ

W2

100 spraš a sprašová hlína

85 luvizem modální

10 kambizem modální

5 hnědozem modální

Doporučení: Dbát protierozních opatření, hon rozdělit dle platných pravidel velikosti honů.