Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Osek nad Bečvou_01

Název předindustriální krajiny

Osek nad Bečvou jihozápd

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

N 49° 30′ 10.427″ E 017° 30′ 19.052″

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě               Olomoucký kraj, okres Přerov,  Moravská brána (pomezí Jezernické pahorkatiny a Bečevské nivy)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Osek nad Bečvou

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

Osek nad Bečvou_01

Celková plocha

(ha)

 

14,72

Velikostní kategorie

 

areál  PreIK

Využití parcel

orná půda obhospodařovaná několika subjekty a v jižní části trvalý travní porost na orné půdě

Stav

 

2

Ohrožení

scelení pozemků a obhospodařování jako jeden celek

 

 

Přírodní vlastnosti                                                                                                                                                                              

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

niva Bečvy v jihozápadní části katastru. Při jižní hranici lemována doprovodnou zelení toku Strhanec

220-225

100 R

100 bez

W2

20 luviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží 80 spraš a sprašová hlína

10 šedozem modální

70 černozem černická

10 fluvizem glejová

10 fluvizem arenická

Doporučení: Nescelovat pozemky, zachovat současný stav využití půdy.