Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Osek nad Bečvou_02

Název předindustriální krajiny

 

Osek nad Bečvou

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

N 49° 30′ 24.031″ E 017° 30′ 24.031″

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě     Olomoucký kraj, okres Přerov, Moravská brána (pomezí Jezernické pahorkatiny a Bečevské nivy)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

 

Osek nad Bečvou

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

 

Osek nad Bečvou_02

Celková plocha

(ha)

 

24,29

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

orná půda v plochém reliéfu úpatí Jezernické pahorkatiny

Stav

 

2

 

Ohrožení

nebezpečí záboru půdy pro výstavbu

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

úpatí Jezernické pahorkatiny západně od intravilánu obce

223-233

95 R

95 bez

W2

100 spraš a sprašová hlína

100 šedozem modální

Doporučení: Nepovolit zábor zemědělské půdy k jiným účelům.