Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Rymice_01

Název předindustriální krajiny

Rymice

Region

Haná

Geografické souřadnice těžiště

N 49° 20′ 58.857″ E 017° 32′ 04.237″

Počet místních segmentů

1

Poloha na Moravě        Zlínský kraj, okres Kroměříž, Hornomoravský úval (Holešovská plošina)

 

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Rymice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Rymice_01

Celková plocha

 (ha)

 

32,72

Velikostní kategorie

 

 

areál  PreiK

Využití parcel

orná půda navazující severovýchodně na intravilán obce obhospodařovaná jako 2 hony s mezí mezi hony

Stav

 

2

 

Ohrožení

nespojovat do většího honu – zachovat velikost honu

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

Mapy.cz

Rovina severozápadně od intravilánu obce

213-220

95 R

95 bez

W2

100 spraš a sprašová hlína

 100 černozem luvická

Doporučení: Nespojit do jednoho honu.