Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Tučín_01

Název předindustriální krajiny

 

Tučín

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžišě

 

N 49° 27′ 51.842″ E 017° 30′ 06.181″

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě          Olomoucký kraj, okres Přerov, Podbeskydská pahorkatna (Tučínská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

 

Tučín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Tučín_01

Celková plocha

 (ha)

 

14,3

Velikostní kategorie

 

areál  PreIK

Využití parcel

orná půda severozápadně od obce obhospodařovaná několika subjekty

Stav

 

3

 

Ohrožení

spojování pozemků

 

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

 

Plocha svažující se velmi mírně k toku potoka Lučnice a mírný svah

216-223

95 R

95 bez

W2

40 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment,

40 vápnitý jíl (tégl), místy s polohami písků

15 kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu, karpatu a flyše

5 nivní sediment

15 černozem modální

40 černozem pelická

40 černozem černická

5 černice fluvická

 

Doporučení: Nespojovat do jednoho honu.