Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Želatovice_01

Název předindustriální krajiny

 

Želatovice

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

N 49° 26′ 18.643″ E 017° 30′ 42.046″

Počet místních segmentů

 

1

 

Poloha na Moravě        Olomoucký kraj, okres Přerov , Podbeskydská pahorkatina (Tučinská pahorkatina)

 

Klasifikační hlediska PreIK

 

Katastrální území

 

 

Želatovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

 

Želatovice_01

Celková plocha

(ha)

 

16,40

Velikostní kategorie

 

a

rál PreIK

Využití parcel

původní jedna parcela orné půdy jižně od obce na svahu

Stav

 

1

 

Ohrožení

nebezpečí eroze spři nevhodné orbě

 

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

vrchol kopce a svah k Tučínskému a Podolskému potoku

 

237-253

20 R

80 M

10 V

25 JV

45 Z

20 bez

W2

100 vápnité písky, místy se štěrky, vápnité pískovce, štěrky s faunou u Dolních Nětčic

100 hnědozem modální

Doporučení: Orat po vrstevnici, zachovávat protierozní opatření, nepěstovat erozně nebezpečné plodiny.