Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Cetechovice_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Cetechovice

Region

 

Haná

 

 

Geografické souřadnice těžiště

 

17,266338534 - 49,1799889693

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Litenčická pahorkatina, podcelek Zdounecká brázda)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Cetechovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Cetechovice_01

Celková plocha (ha)

 

103,93

 

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

 

Využití parcel

 

orná půda liniová zeleň kolem cest a zemědělské meze, zemědělský objekt

 

Stav

 

3

 

Ohrožení

neudržované zemědělské objekty, v okolí ruderalizace a keřová vegetace (zarůstání)

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochý hřbet s mírnými svahy mezi údolími Kotojedky a Cetechovického potoka (upravené vodní toky)

290-353

 

50 R

50 M

50 bez

30 V

20 Z

MW11

10 fluviální písčitohlinité sedimenty

10 deluvium na převážně pelitických sedimentech ždánické jednotky flyšového pásma Karpat

80 eluvium a deluvium na převážně pískovcích a slepencích ždánické jednotky flyšového pásma Karpat

70 hnědozem modální

10 černozem luvická

10 kambizem modální

10 fluvizem glejová

Doporučení: Ochránit před vodní erozí, zemědělský objekt revitalizovat, sledovat průchodnost krajiny.