Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Cvrčovice u Zdounek_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Cvrčovice u Zdounek

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

17,33910341 - 49,2217924869

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Chřiby, podcelek Halenkovická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Cvrčovice u Zdounek

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

 

Cvrčovice_01

Celková plocha (ha)

 

13,32

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

 

Využití parcel

 

trvalé travní porosty, liniová zeleň na agrárních mezích, ovocné stromy-sad

Stav

 

3

 

Ohrožení

možný rozvoj eroze, zarůstání mezí a dolní části segmentu

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

levobřežní svah Cvrčovického potoka, členěný zemědělskými terasami, součást Přírodního parku Chřiby, při okraji vedena hipostezka Hříběcí hory

246-337

 

60 M

40 P

50 S

30 SV

20 V

90 W1

10 MW10

50 svahové kamenité až hlinito-kamenité sedimenty zdounecké jednotky flyšového pásma Karpat

50 mělké svahové uloženiny na pískovcích a jílovcích zdounecké jednotky flyšového pásma Karpat

80 kambizem luvická

20 hnědozem modální

 

Doporučení: Ochránit před vodní erozí, udržet hipostezku Hříběcí hory mimo vymezený PIK, respektovat charakter krajiny Přírodního parku Chřiby, zabezpečit průchodnost krajiny.