Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Horní Moštěnice_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Horní Moštěnicee

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

17,4821106165 - 49,422481274

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Přerov, Západobeskydské podhůří ( Podbeskydská pahorkatina, podcelek Kelečská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Horní Moštěnice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Horní Mostenice_01

Celková plocha (ha)

 

86,45

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

 

Využití parcel

 

orná půda, liniová zeleň, keře a stromy na zemědělských mezích

Stav

 

3

 

Ohrožení:

urychlená vodní eroze,

sesouvání v horní části svahu, postupné zarůstání mezí

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochý hřbet a navazující pravý údolní svah Moštěnky (po úpatí svahu), mírně zvlněný otevřenými svahovými úpady, ojedinělé působí sesouvání (stabilizováno)

212-297

 

10 R

80 M

10 P

10 bez

60 JV

20 J

10 V

W1

80 spraše a sprašové hlíny

10 vápnité jíly karpatské předhlubně

10 deluviální písčito-hlinité sedimenty

50 černozem luvická

50 hnědozem modální

Doporučení: Ochránit před vodní erozí a sesouváním, sledovat zarůstání.