Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Hoštice u Litenčic_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Hoštice u Litenčic

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

17,2463529291 - 49,2129088473

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Litenčická pahorkatina, podcelek Orlovická vrchovina, malá jižní část – podcelek Bučovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Hoštice u Litenčic

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Hoštice_01

Celková plocha (ha)

 

89,02

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

 

Využití parcel

 

orná půda, remízek, liniová zeleň – stromořadí dvě jírovcové aleje (chráněné památné stromy)

Stav

 

3

 

Ohrožení rozvoj vodní eroze, ruderalizace v oblasti zemědělského objektu

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

střední části levobřežního svahu Olšinky (přítok Kotojedky) zvlněné úpady

275-396

 

10 R

90 M

 

10 bez

20 V

40 JV

10 Z

20 JZ

MW11

80 spraše, sprašové hlíny,

10 písčito-hlinité a hlinito-písčité svahové sedimenty

10 štěrkovité sedimenty (stáří karpat) karpatské předhlubně

100 hnědozem modální

Doporučení: Ochrana před vodní erozí, péče o jírovcové aleje, sledovat možné skládky.