Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Přestavlky u Přerova_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Přestavlky u Přerova

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

17,48343683 - 49,3881709265

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Přerov, Západobeskydské podhůří ( Podbeskydská pahorkatina, podcelek Kelečská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Přestavlky

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Prestavlky_01

Celková plocha (ha)

 

26,37

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

 

Využití parcel

 

orná půda, liniové porosty stromové a travní na zemědělských mezích

Stav

 

3

 

Ohrožení:

vodní eroze na orné půdě

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

střední a dolní část převážně mírného svahu s agrárními mezemi

238-330

 

30 R

70 M

 

30 bez

60 Z

10 JZ

W1

30 spraše a sprašové hlíny

30 vápnité jíly karpatské předhlubně

20 deluviální písčito-hlinité sedimenty

10 vápnité písky karpatské předhlubně

60 černozem luvická

40 hnědozem modální

Doporučení: Sledovat aktivitu erozních procesů, zachovat současný stav segmentu.