Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Stará Ves u Přerova_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Stará Ves u Přerova

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°22′30.3″N 17°29′46.2E″

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Přerov, Západobeskydské podhůří ( Podbeskydská pahorkatina, podcelek Kelečská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Stará Ves u Přerova

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Stara Ves_01

Celková plocha

(ha)

 

78,3

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

orná půda

liniová zeleň na zemědělských mezích, asfaltová komunikace

Stav

 

3

 

Ohrožení:

potenciální vodní eroze

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dílčí plochý hřbet s navazujícím mírným údolním svahem, zemědělské terasy s rozptýlenou zelení

234-327

 

60 R

30 M

10 P

 

60 bez

10 J

W1

50 spraše a sprašové hlíny

20 vápnité jíly karpatské předhlubně

10 deluviální písčito-hlinité sedimenty

20 eluvium písčitohlinité na sedimentech karpatské předhlubně

80 černozem luvická

10 hnědozem modální

10 kambizem arenická

Doporučení: Udržet současný stav krajiny, sledovat možný rozvoj vodní eroze.