Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Třebětice_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Třebětice

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°18′59.6″N 017°32′35.7″E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Západní Vněkarpatské sníženiny (Hornomoravský úval, podcelek Holešovská plošina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Třebětice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Třebetice_01

Celková plocha

(ha)

 

81,5

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

 

Využití parcel

 

orná půda

skládka v býv. Novém Dvoře, komunikace

Stav

 

3

 

Ohrožení:

Skládkování a možné zarůstání v okolí zem. objektů

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochá mírně zvlněná akumulační rovina,

na s. okraji nevýrazná sníženina s upraveným korytem potoka Žabínek

208-216

90 R

10 M

90 bez  

W1

95 spraše a sprašové hlíny

5 deluviofluviální písčité hlíny a hlinité písky, místy přeplavené spraše

100 černozem černická

 

Doporučení: Sledovat a udržet současný stav krajiny segmentu.