Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Věžky_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Věžky

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°17′15.5″N 17°17′34.8″E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Litenčická pahorkatina, podcelek Bučovická pahorkatina, jižní část podcelek Orlovická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Věžky

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Věžky_01

Celková plocha

(ha)

 

187,34

 

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

 

Využití parcel

 

orná půda

liniová zeleň - keřové a stromové porosty kolem upraveného Věžeckého potoka

Stav

 

3

 

Ohrožení

ruderalizace kolem objektu u Věžeckého potoka

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochý zvlněný reliéf s otevřenými údolími Věžeckého potoka a jeho přítoku, koryta upravena

237-334

20 R

80 M

 

20 bez

40 SZ

30 S

10 Z

50 MW11

50 W1

60 spraše, sprašové hlíny

10 svahové písčitohlinité sedimenty

30  nivní sedimenty

60 hnědozem modální

10  černozem luvická

30 fluvizem glejová

Doporučení: Údržba břehových porostů Věžeckého potoka, zabránit zarůstání.