Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Zborovice_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Zborovice

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°14′57.8″N 17°17′30.0″E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Litenčická pahorkatina, podcelek Orlovická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Zborovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Zborovice _01

Celková plocha

(ha)

 

11,91

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

 

Využití parcel

 

Mozaika - ovocné sady, louky, orná půda, drobná držba

orná půda

studánka Hejtmanka

Stav

 

2

 

Ohrožení

blízkost železniční trati, studánka možnost znečištění, zarůstání mezí

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dolní část levobřežního svahu potoka Lipina, zvlněný úpadem s pramenem (studánka Hejtmanka), v dolní části, zaříznutí periodické vodoteče, pozemky odděleny mezemi

251-277

10 R

90 M

10 bez

30 SZ

10 J

30 JZ

20 Z

 

W1

50 spraš, sprašové hlíny – kvartér,

40 vápnité jíly s polohami vápnitých písků a štěrků karpatské předhlubně

10 deluviofluviální sedimenty

90 hnědozem modální

10 hnědozem oglejená

Doporučení: Udržet a sledovat současný stav krajiny segmentu, pozornost věnovat studánce Hejtmanka.