Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Zdounky_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Zdounky

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°12′55.8″N 17°19′15.1″E

Počet místních segmentů

 

3

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Chřiby, podcelek Halenkovická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Zdounky

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Zdounky_01

Celková plocha

(ha)

 

9,8

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

 

Využití parcel

 

mozaika - střídání pruhů luk a orné půdy, sadů, oddělené zemědělskými mezemi s keřovými a stromovými porosty, drobné objekty v sadu drobná držba

Stav

 

3

 

Ohrožení

na východním okraji skládka organického materiálu (větve apod.)

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dolní část převážně mírného svahu, který přechází do rozptýlené zástavby (intravilán Zdounek)

242-286

80 M

20 P

20 S

30 SV

40 SZ

10 Z

W1

100 svahové sedimenty na pískovcích a slepencích ždánické jednotky flyšového pásma Karpat

100 hnědozem modální

Doporučení: Nerozšiřovat skládku bioodpadu na východním okraji segmentu, postupně odstranit, sledovat současný stav segmentu.