Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Zdounky_02

 

Název předindustriální krajiny

 

Zdounky

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°12′55.8″N 17°19′15.1″E

Počet místních segmentů

 

3

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Chřiby, podcelek Halenkovická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Zdounky

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Zdounky_02

Celková plocha

(ha)

 

7,8

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

 

Využití parcel

 

trvalé travní porosty liniová keřová a stromová zeleň kolem agrárních mezí

Stav

 

3

 

Ohrožení

potenciální vodní eroze půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochá mírně amfiteatrální horní část svahu, přecházející do plochého hřbetu, součást Přírodního parku Chřiby

301-374

 

20 M

80 P

20 SZ

70 Z

10 J

W1

100 svahové sedimenty na pískovcích, jílovcích a slepencích zdounecké jednotky flyšového pásma Karpat

 

100 hnědozem modální

 

Doporučení: Využívání a zachování území v souladu se zásadami hospodaření v Přírodním parku Chřiby, sledování aktivity modelačních procesů.