Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Hlubočany_01

Název předindustriální krajiny

 

Hlubočany

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°13'48.9"N 16°58'51.6"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě  Jihomoravský kraj, okres Vyškov, pomezí Vyškovské brány (Ivanovická brána) a Litenčické pahorkatiny (Bučovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Hlubočany

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Hlubočany_01

Celková plocha (ha)

 

161,16

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

 

rozsáhlé parcely orné půdy na plochém hřbetě, pruhy stromů podél obou potoků, areál statku, sousední lesík a louka

Stav

 

1-2

Ohrožení

větší část pastvin rozorána, toky a cesty dávno napřímeny, další spojování orné půdy do větších ploch, úpadek statku

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochý meziúdolní hřbet a údolní dna Rostěnického a Hlubočanského potoka

257-311

40 R

60 M

40 bez

30 JZ

10 S

10 J

W2

80 spraš a sprašová hlína

10 nivní sediment

80 černozem modální

10 černice glejová karbonátová

Doporučení: Dále neslučovat již enormně velké plochy orné půdy.