Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Moravské Málkovice_01

Název předindustriální krajiny

 

Moravské Málkovice

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°15'00.8"N 17°05'16.8"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě Jihomoravský kraj, okres Vyškov, pomezí Vyškovské brány (Ivanovická brána) a  Litenčické pahorkatiny (Orlovická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Moravské Málkovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Moravské Málkovice_01

Celková plocha (ha)

 

40,93

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

rozsáhlé parcely orné půdy na mírném svahu, lesíky ve stržích a podél potoka, místy s drobnými loukami

Stav

 

1-2

Ohrožení

 

část pastvin rozorána, zarůstání otevřených ploch stromy a keři, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

levostranný údolní svah členěný mezí a stržemi a údolní dno Medlovického potoka nad zástavbou obce

271-352

10 R

80 M

10 P

10 bez

70 V

20 SV

MW11

W2

40 vápnitý jíl (šlír) neogén

10 písky a štěrky neogén

40 spraš a sprašová hlína

10 nivní sediment

 

90 hnědozem modální

10 fluvizem karbonátová

Doporučení: Zabránit zarůstání otevřených ploch stromy a keři, regulovat růst zástavby.