Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Víceměřicko

Název předindustriální krajiny

 

Víceměříceko

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

49°21'11.6"N 17°10'16.0"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                 Olomoucký kraj, okres Prostějov, Hornomoravský úval (Prostějovská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Víceměříce,

Poličky,

Doloplazy

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Víceměříce_01

Celková plocha (ha)

 

64,20

Velikostní kategorie

 

součást

okrsku PreIK

Využití parcel

rozsáhlé parcely orné půdy na svahu a plošině, větší plochy TTP v nivě, pás lužního lesa podél potoka

Stav

 

1-2

Ohrožení

 

část orné půdy zatravněna, další spojování orné půdy, šíření lužního lesa, spojování pozemků,

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rovina mezi potokem Brodečka a vzdálenou zástavbou obce, svahy nad obcí Poličky až po plošinu s keltským hradištěm

205-258

70 R

30 M

70 bez

10 Z

10 JZ

10 J

W2

10 vápnitý jíl (tégl) neogén

40 nivní sediment

40 spraš a sprašová hlína

40 černozem modální

30 fluvizem glejová

30 černice modální

Doporučení: Dále neslučovat velké plochy orné půdy a TTP.