Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Dubicko_01

Název předindustriální krajiny

 

Dubicko

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°49'52.3"N 16°58'24.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Hanušovická vrchovina (Úsovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Dubicko

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Dubicko_01

Celková plocha (ha)

 

18,25

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

většinou menší pásy orné půdy a TTP vedené po vrstevnici nad zástavbou obce, extrémně úzké pásy TTP a drobných sadů s mezemi hojně zarostlými stromy a keři v závěru údolí, výběžky a okraje velkého lesního celku v okolí

Stav

 

2

Ohrožení

 

parcely orné půdy většinou nahrazeny loukami, meze zarůstají keři a stromy, spojování pozemků do větších ploch, růst zástavby, opouštění orné půdy i TTP

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

segment vystupuje z roviny na okrajový svah elevace rozčleněný malým údolím

299-348

90 M

10 P

30 J

20 JZ

20 SZ

10 V

10

W2

10 jílovité břidlice, prachovce a droby kulm

70 spraš a sprašová hlína

20 smíšený sediment

40 luvizem modální

20 luvizem oglejená

20 hnědozem oglejená

20 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat ornou půdu a louky, bránit jejich zarůstání dřevinami z mezí, dna údolí a lesa, dále neslučovat plochy TTP, kontrolovat růst zástavby.