Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Chromeč_01

Název předindustriální krajiny

 

Chromeč

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°56'01.3"N 16°54'10.0"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Mohelnická brázda

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Chromeč

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Chromeč_01

Celková plocha (ha)

 

52,21

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

úzké pásy orné půdy a velké plochy nivních TTP, vodní toky doprovázené lužním lesem

Stav

 

1

Ohrožení

 

růst zástavby, výsadba ovocných dřevin na původní orné půdě, šíření lužního lesa

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

aluviální rovina mezi řekou Moravou a zástavbou obce

293-301

100 R

 

100 bez

W2

100 nivní sediment

70 fluvizem glejová

30 fluvizem modální

Doporučení: Udržovat ornou půdu, bránit šíření lesa, omezovat růst zástavby.