Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Sobáčov_01

Název předindustriální krajiny

 

Sobáčov

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

49°41'56.2"N 17°01'07.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě            Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Sobáčov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Sobáčov _01

Celková plocha (ha)

 

48,04

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

rozsáhlé parcely orné půdy bývalého velkostatku na rovině, les v údolí, pastviny a lesíky v oboře daňků

Stav

 

1-2

Ohrožení

 

velké parcely orné půdy a luk zachovány, meze zarůstají keři a stromy, další spojování orné půdy do větších ploch, vliv silnice první třídy

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

segment vystupuje z roviny na okrajový svah elevace a zabíhá do údolí, zahrnuje starou část zástavby

244-327

10 R

70 M

20 P

10 bez

30 SV

30 S

10 Z

10 SZ

W2

30 jílovité břidlice, prachovce a droby kulm

50 spraš a sprašová hlína

10 deluvioeolický sediment

10 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

 

60 hnědozem modální

30 kambizem mesobazická

10 kambizem modální

Doporučení: Udržovat louky a pastviny v oboře, bránit jejich zarůstání dřevinami z mezí a lesa, dále neslučovat již dost velké plochy orné půdy.