Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Ivaň na Hané_01

Název předindustriální krajiny

 

Ivaň  na Hané

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°25'22.7"N 17°14'12.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                 Olomoucký kraj, okres Prostějov, Hornomoravský úval (Prostějovská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Ivaň

na Hané

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Ivaň

na Hané_01

Celková plocha (ha)

 

246,04

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

 

rozsáhlé parcely orné půdy a obecních pastvin na rovině, úzké parcely záhumenků, stará zástavba obce

Stav

 

1-2

Ohrožení

drobné parcely orné půdy doposud zachovány za zahradami/záhumenky u domů, větší část pastvin rozorána, toky a cesty napřímeny, další spojování orné půdy do větších ploch, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rovina mezi napřímenou řekou Valovou a potokem Viklička a stará zástavba obce

196-212

100 R

100 bez

W2

90 nivní sediment

10 spraš a sprašová hlína

80 černice glejová

10 černozem luvická

Doporučení: Dále neslučovat již dost velké plochy orné půdy, neslučovat drobné parcely, omezovat růst zástavby.