Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Novomlýnsko

Název předindustriální krajiny

 

Novomlýnsko

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

49°44'04.3"N 16°59'39.8"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě           Olomoucký kraj, okres Šumperk, pomezí Mohelnické brázda a Hanušovické vrchoviny (Úsovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

 

Řimice Mitrovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

 

Řimice_01

Celková plocha (ha)

 

92,20

Velikostní kategorie

 

 

Využití parcel

kulturní les na údolním svahu, úzké pásy orné půdy u obce Mitrovice a nepravidelné velké plochy nivních TTP, vodní toky doprovázené lužním lesem, slepá ramena, objekty malé vodní elektrárny, statku, zámečku a osady

Stav

 

1

Ohrožení

růst zástavby, šíření lužního lesa, zatravňování orné půdy, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

levobřežní údolní svah a aluviální rovina podél řeky Moravy mezi zástavbou obce Mitrovice (S) a D35 (J)

239-288

60 R

30 M

10 P

60 bez

20 Z

10 JZ

W2

10 jílovité břidlice, prachovce a droby kulm

20 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

60 nivní sediment

10 kambizem mesobazická

10 kambizem modální

10 fluvizem glejová

10 luvizem modální

50 glej fluvický

Doporučení: Udržovat ornou půdu, bránit šíření lesa, omezovat růst zástavby.