Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Pňovice_01

Název předindustriální krajiny

 

Pňovice

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°44'05.9"N 17°09'43.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě   Olomoucký kraj, okres Prostějov, pomezí Hornomoravský úval (pomezí Středomoravské nivy a Uničovské plošiny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Pňovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Pňovice_01

Celková plocha (ha)

 

232,18

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

 

rozsáhlé parcely orné půdy na rovině, menší plochy TTP, stará část zástavby velkostatku

Stav

 

2

Ohrožení

téměř všechny pastviny rozorány, toky a cesty napřímeny, další spojování orné půdy do větších ploch, růst výrobní zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rovina mezi napřímenou říčkou Hlavnicí a řekou Tepličkou a stará část velkostatku Papůvka

226-234

100 R

100 bez

W2

50 spraš a sprašová hlína

40 nivní sediment

10 smíšený sediment

30 hnědozem luvická

10 hnědozem oglejená

20 glej fluvický

20 fluvizem glejová

20 černice modální

 

Doporučení: Dále neslučovat již dost velké plochy orné půdy, udržovat zbylé TTP, omezovat růst zástavby velkostatku i obce.