Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Štěpánov u Olomouce_01

Název předindustriální krajiny

 

Štěpánov (OL)

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°42'01.6"N 17°10'42.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                Olomoucký kraj, okres Prostějov, Hornomoravský úval (Středomoravská niva)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Štěpánov u Olomouce

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Štěpánov u Olomouce_01

Celková plocha (ha)

 

326,88

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

 

rozsáhlé parcely orné půdy a meliorovaných TTP na rovině, velké areály lužního lesa u obou toků, silážní jáma

Stav

 

2

Ohrožení

část pastvin rozorána, tok Oskavy a cesty napřímeny, další spojování orné půdy do větších ploch, růst výrobní zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rovina mezi napřímenou řekou Oskavou (S) a I. železničním koridorem (J), resp. meandrujícím potokem Kobylník (Z)

222-229

100 R

100 bez

W2

100 nivní sediment

50 luvizem oglejená

30 fluvizem modální

10 glej kambický

 

Doporučení: Dále neslučovat již dost velké plochy orné půdy, ponechat zbylé TTP, omezovat růst zástavby.