Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Zábřeh na Moravě_01

Název předindustriální krajiny

 

Zábřeh

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°52'53.1"N 16°54'41.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Mohelnická brázda

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Zábřeh na Moravě

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Zábřeh

na Moravě_01

Celková plocha (ha)

 

239,16

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

velké plochy orné půdy a velké plochy nivních TTP, kanalizované vodní toky doprovázené keři a stromy, lesík

Stav

 

1

Ohrožení

 

lokální rozdrobování orné půdy, zarůstání mezí dřevinami, rozorání zbytku luk, šíření lesa

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

aluviální rovina mezi řekou Moravou (V) a obchvatem města (Z)

271-282

100 R

100 bez

W2

100 nivní sediment

90 fluvizem glejová

Doporučení: Udržovat ornou půdu, bránit šíření lesa, omezovat růst zástavby.