Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Bezděkov u Úsova_01

Název předindustriální krajiny

 

Bězděkov

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°50'07.8"N 16°59'36.8"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Hanušovická vrchovina (Úsovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Bězděkov u Úsova

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Bězděkov

u Úsova _01

Celková plocha (ha)

 

50,12

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

mozaika pásů orné půdy a sadů a mezí s keři po svahu, lesíky a louka na údolním dně

Stav

 

2

Ohrožení

orné půda zčásti nahrazena ovocnými sady, spojování pozemků, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

táhlé svahy širokého meziúdolního hřbetu a dno údolí, dole v sousedství zástavby

290-393

20 R

70 M

10 P

20 bez

40 SV

30 V

MW10

10 biotit-chlorit-muskovitický fylonit

60 spraš a sprašová hlína

20 nivní sediment

60 hnědozem modální

10 kambizem modální

20 fluvizem glejová

Doporučení: Udržovat ornou a bránit její přeměně na jiné kultury, omezovat růst zástavby.