Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Břevenec_01

Název předindustriální krajiny

 

Břevenec

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°51'53.8"N 17°08'52.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc,  Nízký Jeseník (Bruntálská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Břevenec

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Břevenec_01

Celková plocha (ha)

 

52,70

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

od osy obce v údolí vlnitě přibližně po vrstevnici vedené různě široké pásy TTP, k jihozápadu vějířovitě od zástavby vedené různě široké pásy TTP, meze hojně se stromy a keři, při okrajích větší lesní celky, malé sady, zástavba obce

Stav

 

2

Ohrožení

 

téměř úplná náhrada orné půdy loukami, zarůstání mezí stromy, další šíření lesa z okolních lesů na periferii, spojování pozemků, modernizace a údržba silnice

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolíčkem přerušený zvlněný okrajový svah elevace nad úpatní rovinou vedle zástavby obce při vyústění údolí z pohoří do roviny

299-438

80 M

20 P

30 JZ

30 Z

20 J

20 SZ

W2

30 grafitické fylity

30 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

20 dolerity, metadolerity a tufy

10 arkózy a slepence

30 kambizem modální

20 kambizem mesobazická

10 kambizem eutrofní

10 kambizem dystrická

10 ka,mbizem luvická

10 hnědozem oglejená

 

Doporučení: Udržovat současné zastoupení zbylé orné půdy, luk a pastvin a bránit šíření dřevin do otevřených ploch a spojování pozemků.