Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Křemačov_01

Název předindustriální krajiny

 

Křemačov

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

49°47'32.5"N 16°52'18.9"

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Zábřežská vrchovina (Mírovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Křemačov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Křemačov_01

Celková plocha (ha)

 

93,23

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

kulturní lesy a zatravněné parcely nad rovinami niv, v široké nivě Mírovky louky a toky doprovázené stromovím a keři

Stav

 

2

Ohrožení

parcely orné půdy zcela nahrazeny loukami, louky zarůstají keři a stromy, spojování lučních pozemků do větších ploch, provoz kamenolomu, výhledově působení dálnice D35

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

segment zahrnuje levobřežní svahy a úsek nivy Mírovky nad zástavbou obce

291-364

60 R

20 M

20 P

60 bez

30 J

10 Z

MW7

10 jílovité břidlice, prachovce a droby kulm

30 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

50 nivní sediment

40 kambizem modální

40 glej fluvický

10 fluvizem glejová

Doporučení: Udržovat louky, bránit jejich zarůstání dřevinami, dále neslučovat plochy TTP, kontrolovat růst zástavby a kamenolomu.