Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Lesnice_01

Název předindustriální krajiny

 

Lesnice

Region

 

Jeseníky

Geografické souřadnice těžiště

 

49°53'30.5"N 16°56'27.2"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Šumperk, Hanušovická vrchovina (Úsovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Lesnice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Lesnice_01

Celková plocha (ha)

 

66,00

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

zčásti od osy obce oblouky bez ohledu na terén vedené pásy TTP s mezemi se stromy a keři, na periferiích po vrstevnici, lesíky, velký areál lesa na příkrých svazích rozsochy nad rovinou

Stav

 

2-3

Ohrožení

 

úplná náhrada orné půdy loukami, přesuny lesa, zarůstání mezí dřevinami, expanze zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rozčleněný okrajový svah pohoří a vrchol nad rovinou nad zástavbou obce

276-393

70 M

30 P

30 JZ

20 Z

10 J

10 JV

10 S

MW11

W2

60 blastomylonit

20 amfibolit

20 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

60 hnědozem modální

20 kambizem dystrická

10 kambizem mesobazická

10 kambizem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení louky a omezit zarůstání mezí dřevinami, regulovat vývoj zástavby.