Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Lomnicko

Název předindustriální krajiny

 

Lomnicko

Region

 

Horácko

Geografické souřadnice středu

 

49°23'52.5"N 16°23'38.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě    Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Hornosvratecká vrchovina (Nedvědická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Brusná, Veselí

u Lomnice a Řepka

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

Brusná_01, Veselí

u Lomnice_01 a Řepka_01

Celková plocha (ha)

 

342,80

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

 

tvarově a velikostně rozmanité parcely s TTP a zčásti orné půdy, mnoho lesíků, stromových doprovodů cest a toků, ovocné sady, zástavba

Stav

 

1

Ohrožení

opouštění orné půdy,

spojování pozemků, zarůstání dřevinami

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy a rozvodí vrchů a dno závěru údolí společně s neuspořádanou zástavbou dvou obcí

340-579

80 M

20 P

30 J

10 S

10 JZ

10 V

20 SV

10 JV

MW4

60 porfyroblastická, muskovitická ortorula

20 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

10 spraš

60 kambizem mesobazická

10 hnědozem slabě oglejená

10 luvizem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst zástavby v zájmových plochách segmentu PreIK.