Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Zvěrkovice u Moravských Budějovic_01

 

Název předindustriální krajiny

Zvěrkovice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°01'05,9''N 15°52'03,0''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Zvěrkovice u Moravských Budějovic

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Zvěrkovice u Moravských Budějovic_01

Celková plocha (ha)

 

28,08

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: hustá síť drobných políček a pastvin na vrcholových plošinách a svazích kopců, pozemky byly od sebe odděleny cestami a mezemi

 

dnes: dodnes jsou patrné zbytky původní historické pozemkové struktury, i když je zde dnes souvislý trvalý travní porost, meze a cesty se zčásti zachovaly, orná půda byla zcela zatravněna, některé bývalé pastviny zarostly souvislým porostem křovin, některé zarostly jen zčásti a na zbývajících plochách těchto pastvin převládá trvalý travní porost, rostou ale na něm jednotlivé keře, jednotlivé křoviny nebo skupiny křovin, některá políčka a pastviny byly zalesněny

Stav

 

3

Ohrožení

 

odstranění zbytků mezí, další zarůstání pozemků náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochým sedlem propojené dvě vrcholové plošiny, svahové úpady,

údolní svahy a svahy kopců

388-415

70 M

30 R

20 Z

10 S

10 SV

10 SZ

10 JZ

30 není

MW11

80 migmatit až ortorula

15 granit

80 kambizem modální

20 kambizem mesobazická (kambizem dystrická)

Doporučení: Zachovat zbývající meze a dodnes patrné zbytky původní historické pozemkové struktury, bránit dalšímu šíření náletových dřevin.