Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Koněšín_02

 

Název předindustriální krajiny

Koněšín

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'45,0''N 16°02'19,0''E

Počet částí segmentu

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Koněšín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Koněšín_02

Celková plocha (ha)

 

95,71

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: tři velké panské polní parcely oddělené od sebe cestami, cesty byly lemovány úzkým travnatým pruhem klasifikovaným jako pastviny

 

dnes: všechny tři velké polní parcely se zachovaly téměř ve svém původním rozsahu, na všech se zachovala orná půda, cesty se rovněž zachovaly, velké parcely byly později rozparcelovány na malé parcely, které byly v průběhu druhé poloviny 20. století opět sceleny i když formálně malé parcely na katastrální mapě a v katastru nemovitostí existují dodnes, několik malých parcel se ale dosud zachovalo i fyzicky

Stav

 

3

Ohrožení

 

zatravňování orné půdy, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

území segmentu je součástí rozsáhlé plošiny, jedné z mnoha plošin typických pro reliéf Jevišovické pahorkatiny

442-476

100 R

100 není

MW7

85 migmatit

55 hnědozem modální

25 kambizem luvická

20 hnědozem oglejená

Doporučení: Na parcelách zachovat ornou půdu a nezatravňovat ji, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.