Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Lhánice_02

 

Název předindustriální krajiny

Lhánice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°06'33,3''N 16°14'21,1''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Lhánice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Lhánice_02

Celková plocha (ha)

 

20,56

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: panský les, panské pastviny a panský dvůr, les na SK vzrůstu tyčoviny musel být založen krátce po 1. vojenském mapování, na kterém ještě není zakreslen, na 3. vojenském mapování zde byla již opět pastvina, území segmentu bylo po staletí využíváno jako pastvina s krátkou přetržkou právě v době SK a 2. vojenského mapování, kdy zde byl lesní porost

 

dnes: na celém území segmentu je trvalý travní porost, na většině jeho plochy je dnes chráněné území (Přírodní památka Kozének), jedná se o jeden z nejrozsáhlejších a nejzachovalejších komplexů krátkostébelných xerotermních trvalých travních porostů s přirozenými rostlinnými společenstvy v okrese Třebíč, přestože je travní porost kosený, téměř po celé jeho ploše se šíří a rostou náletové dřeviny, od solitérních stromů, keřů, křovin až po místy souvislejší porost náletu, dvůr se zachoval (dnes hájovna)

Stav

 

1

Ohrožení

 

další šíření náletových dřevin

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy hřbetu s úpadem, plošina na hřbetu

346-386

90 M

10 R

40 S

20 SZ

20 Z

10 není

MW11

100 granulit

90 kambizem modální

10 hnědozem modální

Doporučení: Zachovat a udržovat trvalé travní porosty, nacházejí se zde po staletí, bránit jejich dalšímu zarůstání náletovými dřevinami.