Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Mohelno_01

 

Název předindustriální krajiny

Mohelno

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°06'30,0''N 16°10'50,9''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Mohelno

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Mohelno_01

Celková plocha (ha)

 

31,80

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: rozlehlá obecní pastvina na příkrém skalnatém údolním svahu a částečně i nad jeho horní hranou

 

dnes: trvalé travní porosty, část nad horní hranou údolního svahu je od roku 1997 využívaná (nejdříve pastva ovcí později kosení), segment je součástí chráněného území (Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step), jedná se o unikátní rozsáhlý soubor xerotermních společenstev hadcové skalní stepi, teplomilných trávníků a hadcových borů, na údolním svahu se šíří a rostou náletové dřeviny, koncem 80. let 20. století bylo zahájeno systematické odstraňování borových náletů, náletů trnovníku akátu a prořeďování keřových porostů

Stav

 

2

Ohrožení

 

další šíření náletových dřevin na údolním svahu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svahy

265-386

50 M

50 P

40 J

30 JZ

10 V

MW11

80 serpentinit, peridotit

20 smíšené deluviofluviální sedimenty

80 ranker hořečnatý

20 kambizem oglejená

Doporučení: Bránit zarůstání unikátních stepních porostů náletovými dřevinami.