Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Náměšť nad Oslavou_02

 

Název předindustriální krajiny

Náměšť nad Oslavou

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°12'58,1''N 16°09'01,0''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina na pomezí s Křižanovskou vrchovinou)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Náměšť nad Oslavou

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Náměšť nad Oslavou_02

Celková plocha (ha)

 

13,44

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina větších i menších polních parcel oddělených od sebe mezemi, na mezích místy rostly křoviny, uprostřed jedné z parcel se nacházela větší plocha klasifikovaná jako úhor

 

dnes: parcely a pozemková struktura se zachovaly, meze se z větší části zachovaly a jsou zarostlé křovinami, tam, kde se meze nezachovaly, jsou meziparcelní hranice představovány rozhraním plodin, na všech parcelách se zachovala orná půda, úhor byl znovu obdělán

Stav

 

1

Ohrožení

 

odstraňování zbylých mezí a spojování pozemků, zatravňování orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svah s úpadem

360-409

100 M

60 J

30 JV

10 V

MW11

80 granulit

20 migmatit až ortorula

50 hnědozem modální

35 hnědozem oglejená

15 kambizem modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat zbylé meze a původní historickou pozemkovou strukturu, na parcelách zachovat ornou půdu a nezatravňovat ji.