Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Pozďatín_01

 

Název předindustriální krajiny

Pozďatín

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°14'01,4''N 16°03'44,7''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (pomezí Křižanovské vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Pozďatín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Pozďatín_01

Celková plocha (ha)

 

12,75

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva rybníky nad sebou (Čepička a Maršovec) na Maršoveckém potoce v jeho pramenné oblasti, mezi rybníky a kolem nich se nacházely louky a pastviny, pastvina u rybníka Čepička byla porostlá jehličnatými stromy a křovinami, pod hrází tohoto rybníka a po hrázi rybníka Maršovec vedly cesty

 

dnes: oba rybníky se zachovaly, rybník Maršovec má ovšem trvale menší rozlohu než měl v době vzniku SK a zhruba třetina původního dna rybníka není proto již zatopená, vznikl zde trvalý travní porost, který je dnes z velké části zarostlý souvislým porostem náletových dřevin, původní rozsah rybníka je ale dodnes patrný, kolem rybníků a mezi nimi je i dnes trvalý travní porost, a to téměř ve stejném rozsahu, zmiňovaná pastvina u rybníka Čepička zcela zarostla lesem, cesty se zachovaly a hráze obou rybníků jsou zarostlé náletovými dřevinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně rušení rybníků, další šíření náletových dřevin

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

území segmentu je součástí rozsáhlé plošiny

460-466

100 R

100 není

MW7

65 nivní a rybniční sedimenty

25 granit

10 granit až syenit křemenný

65 glej modální

20 kambizem oglejená mesobazická

Doporučení: Zachovat a udržovat rybníky, obnovit jejich původní rozsah, zachovat trvalé travní porosty v okolí rybníků, bránit dalšímu šíření náletových dřevin.