Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Senorady_01

 

Název předindustriální krajiny

Senorady

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°07'57,0''N 16°14'40,6''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Senorady

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Senorady_01

Celková plocha (ha)

 

24,41

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: rozsáhlá obecní pastvina na svazích kopců, místy na ní rostly křoviny a stromy

 

dnes: trvalé travní porosty se zachovaly z větší části ve stejném rozsahu jako původní obecní pastvina, místy zde rostou náletové dřeviny od solitérních keřů, stromů nebo křovin až po souvislejší porosty

Stav

 

2

Ohrožení

 

další zarůstání trvalých travních porostů náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopců, drobné plošinky v sedlech a na svahových stupních

305-399

90 M

10 R

30 JZ

20 J

10 JV

10 není

MW11

60 rula

30 spraš a sprašová hlína

60 kambizem modální

40 hnědozem oglejená

Doporučení: Zachovat trvalé travní porosty na svazích kopců, nacházejí se zde nepřetržitě již od předindustriální éry, bránit jejich dalšímu zarůstání náletovými dřevinami.