Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Bransouze_02

 

Název předindustriální krajiny Bransouze

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°17'25,3''N 15°44'25,1''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Bransouze

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Bransouze_02

Celková plocha (ha)

 

26,29

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina několika úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu nad sebou oddělených od sebe mezemi a cestou, několik dalších malých polních parcel oddělených od sebe rovněž mezemi, louky na dně údolí Radonínského potoka na kterých rostly jednotlivé listnaté stromy

 

dnes: meze, parcely a pozemková struktura se z velké části zachovaly, cesta se rovněž zachovala, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, orná půda se zachovala zhruba z poloviny, druhá polovina byla trvale zatravněna, několik polních parcel zcela zarostlo souvislým porostem křovin, trvalé travní porosty na dně údolí Radonínského potoka nejsou pravidelně udržované a zarůstají náletovými dřevinami

Stav

 

3

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, další zmenšování rozlohy orné půdy a její trvalé zatravňování, další zarůstání trvalých travních porostů na dně údolí Radonínského potoka náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svahy, úpad

451-566

100 M

60 SV

20 S

20 V

MW4

85 pararula až migmatit

15 melanokrátní granit až křemenný monzonit

100 kambizem mesobazická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a dodnes z velké části existující původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat stávající rozlohu orné půdy a dále ji nezatravňovat, zachovat a pravidelně udržovat trvalé travní porosty na dně údolí Radonínského potoka, nacházejí se zde nepřetržitě již od předindustriální éry, bránit jejich dalšímu zarůstání náletovými dřevinami.