Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Čáslavice_01

 

Název předindustriální krajiny Čáslavice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°09'18,3''N 15°47'44,1''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Čáslavice

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Čáslavice_01

Celková plocha (ha)

 

40,92

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva rybníky bezprostředně nad sebou na říčce Římovce, v době vzniku SK byl horní rybník vypuštěný a na jeho dně byla louka, levé břehy obou rybníků byly lemovány úzkým pruhem pastvin, po hrázi dolního rybníka vedla cesta, skupina šesti větších i menších panských polních parcel, parcely byly ohraničeny a od sebe odděleny mezemi a cestami, v protáhlém úpadu pastvina a v jeho širším uzávěru dva drobné lesíky, panský dvůr

 

dnes: dolní rybník se zachoval, jeho hladina byla ale později trvale snížena a horní třetina jeho původního dna je od té doby trvale obnažená, vznikl zde mokřadní trvalý travní porost a porost rákosu, horní rybník je trvale vypuštěný, rybniční parcela se ale zachovala ve svém původním rozsahu a je na ní louka, hráz se rovněž zachovala a je zarostlá křovinami, těmi jsou zarostlé i břehy obou rybníků, cesta po hrázi dolního rybníka se rovněž zachovala, meze, cesty, parcely a původní pozemková struktura se zachovaly, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin, pouze jedna menší parcela byla trvale zatravněna, na všech ostatních parcelách se zachovala orná půda, i když na jedné z nich je na orné půdě travní porost, dolní část úpadu je zarostlá křovinami a horní část je zalesněná, dvůr se zachoval

Stav

 

1

Ohrožení

 

zanášení případně trvalé vypuštění i dolního rybníka, odstraňování mezí a spojování pozemků, zatravňování orné půdy, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svahy, úpad, ploché údolní dno, plošina v sedle

474-527

70 M

30 R

30 JZ

20 S

30 není

MW7

50 pararula

30 nivní a rybniční sedimenty

10 písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty

65 kambizem luvická

30 glej fluvický

Doporučení: Zachovat dolní rybník, nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat ornou půdu v jejím současném rozsahu a nezatravňovat ji, na parcele s travním porostem na orné půdě obnovit polní hospodaření, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.